Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.autology.rs prihvatate Opšte uslove poslovanja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. www.autology.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova poslovanja.
Uvod
Ovaj veb-sajt vam je omogućio Auto market 011 d.o.o., Ustanička 128a, 11000 Beograd, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o našoj kompaniji, kompanijama koje su povezane sa nama i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Auto market 011 ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovom veb-sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Auto market 011 bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su, u nekim slučajevima, van kontrole naše kompanije. Ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost, Auto market 011 nema nameru da neprestano ažurira sve prognoze iznete na ovom veb-sajtu.Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate.
OVAJ VEB-SAJT I INFORMACIJE KOJE SU TU SADRŽANE NISU NAMENJENI ZA KORIŠĆENJE VAN REPUBLIKE SRBIJE.
Autorska prava
Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Auto market 011 d.o.o., u daljem tekstu: Auto market 011. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskim i srodjim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala potrebna je prethodna pismena dozvola Auto market 011. Auto market 011 zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe  i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.Naše fotografije za štampu mogu se koristiti isključivo u neprofitne svrhe. Auto market 011 fotografije za štampu koje su reprodukovane i/ili elektronski modifikovane u neprofitabilne svrhe moraju nositi oznaku kopirajta „© [godina] Auto market 011 d.o.o..  Sva prava zadržana“.
Žigovi
Logo Auto market 011 i Autosindikat  registrovani su robni žigovi u vlasništvu Auto market 011 d.o.o.. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih robnih žigova i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji.
Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica
a. Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Auto market 011. Kompanija Auto market 011 samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.
b. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta kompanije Auto market 011, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.
c. Auto market 011 ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.
d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Auto market 011 i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

Opšte odricanje od odgovornosti
Svaka odgovornost kompanije Auto market 011 za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta – bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup – ograničena je na štetu prouzrokovanu bez umišljaja. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost kompanije Auto market 011 usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju kompanija Auto market 011 snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Navedena ograničenja odgovornosti primenjuje se i u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica. Auto market 011 ulaže velike napore da svi veb-sajtovi naše kompanije budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Auto market 011 ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu kompanije Auto market 011, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.
Predviđanja i izjave o namerama
Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Auto market 011 stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole naše kompanije. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, nemamo mogućnost da neprestano ažuriramo takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.
Komunikacija elektronskim putem
Kada posetite www.autology.rsili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.
Izjava o politici privatnosti
U ime Internet prodavnice www.autology.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice www.autology.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Vaš nalog
Ukoliko koristite www.autology.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem našeg sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti www.autology.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. www.autology.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije www.autology.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.
Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci
Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na www.autology.rs . www.autology.rs ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na www.autology.rs . Protiv takvih aktivnosti www.autology.rs može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.
Opisi proizvoda
www.autology.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, www.autology.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac ili isporučiti drugi proizvod po Vašoj želji.
Cene proizvoda
Sve cene proizvoda/usluga navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. www.autology.rs  zadržava pravo izmene cene u slučajevima kada je porudžbenica hitna ili se roba ne može isporučiti sa standardnog lagera ito isključivo uz prethodni pristanak klijenta.. www.autology.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu.
Radno vreme
Online prodavnica auto delova www.autology.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni. Korisnički servis radi radnim danom od 9 do 17h.
Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
www.autology.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci www.autology.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.
Ostalo
Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja www.autology.rs.
Uslovi kupovine na internet prodavnici www.autology.rs
www.autology.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sledećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu:
I NARUČIVANJE
Za naručivanje proizvoda/usluga iz ponude Internet prodavnice www.autology.rs potrebno je da ispratite sledeće korake: 
1. Registracija 
2. Pronalaženje aktivne ponude za proizvod/uslugu koji želite da kupite 
3. Prihvatanje ponude 
4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke 
5. Način dostave 
6. Izbor načina plaćanja

1. Registracija
Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put kada posetite www.autology.rs sistem će vas automatski prepoznati. Registracija se obavlja izborom opcije „Registracija korisnika“. Potrebno je da u formu unesete tražene podatke (obavezni podaci su označeni zvezdicom). Dalje, na prikazanoj stranici kliknite na Prihvatam uslove prodaje i potvrdite klikom na Pošaljite zahtev. Otvoriće vam se početna stranica sajta, a kao potvrda uspešne registracije biće navedeno vaše ime pri vrhu svake stranice sajta. Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije „Odjava“. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije „Prijava“ i navođenjem svoje email adrese i dodeljene lozinke. 
Napomena: Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa „cookies“. „Cookies“ su standardno uključeni na većini programa za pretraživanje interneta. 
2. Pronalaženje aktivne ponude za proizvod/uslugu koje želite da kupite Ponude za proizvode su organizovane po šiframa proizvođača. Kada ukucate šifru proizvoda u pretragu doćićete do traženog proizvoda. Ukoliko želite da proizvod ubacite u korpu kliknite na „+ Dodaj proizvod“ 
3. Prihvatanje ponude Kada pronađete proizvod koji želite da naručite kliknite na dugme „Poruči“. 
4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom. Ukoliko kupujete kao fizičko lice, kao podatke o naručiocu navedite podatke iz lične karte. Ukoliko naručujete kao pravno lice (firma) navedite važeće podatke o firmi. Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke. 
5. Način dostave Dalje će vam biti prikazan način na koji će vam pošiljka biti dostavljena (kurirska služba i sl.) 
6. Izbor načina plaćanja U ovom koraku je potrebno da izaberete kako želite da platite naručene proizvode. www.autology.rs podržava sledeće načine plaćanja: 
– uplatnicom na šalteru banke ili pošte 
– e-bankingom – nalogom za prenos (za pravna lica) 
– plaćanje pouzećem 

III PLAĆANJE podržava sledeće načine plaćanja: 
– uplatnicom na šalteru banke ili pošte Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun. Svi detalji kako da popunite uplatnicu biće vam automatski poslati na email nakon što potvrdite narudžbenicu. 
– e-bankingom Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog e-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi plaćanja biće vam automatski poslati na email po vašoj potvrdi narudžbenice. 
– plaćanje pouzećem Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.  
Napomena: Ukoliko ne izvršite plaćanje po narudžbenici u roku od 3 dana od dana njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 3 dana plaćanje po toj narudzbenici nije moguće, ali možete napraviti novu narudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj.  
IV DOSTAVA Dostava naručenih proizvoda iz narudžbenice se obavlja po evidentiranju vaše uplate. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase, veličine i vrednosti paketa, a ne od mesta dostave. Cena dostave je u prosekuod 300 do 600 dinara. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu. Samo u slučaju plaćanje pouzećem, plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena navedeno je u pregledu narudžbenice. Kako u praksi uručenje može biti i brže, a da ne bi svaki dan isčekivali kurira i pošiljku, prilikom predaje vaše pošiljke kurirskoj službi poslaćemo Vam email obaveštenja da smo pošiljku poslali. To znači da će kurir sa pošiljkom biti sutradan na vašoj adresi. 
V REKLAMACIJE U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.  
U slučaju da nakon otvaranja paketa utvrdite da je roba oštećena u transportu obavezno nas kontaktirajte kako bismo u dogovoru sa kurirskom službom formirali zapisnik o oštećenju robe.
Jednostrani raskid Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora. 
VI POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac. 
 U nekim slučajevima kada u paketu fali neki artikal ili niste dobili odgovarajući proizvod, potrebno je da nas odmah kontaktirate kako bismo ustanovili o čemu je reč. 
 Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju (obavezno umotajte proizvod kako bismo izbegli da kuriri nalepe nalepnicu na originalnu kutiju). U suprotnom nećemo primiti paket.